W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

O firmie

Firma Polskie Towarzystwo Finansowe GWARANT Sp. z o.o. istnieje od 2005 roku. Została założona przez osoby fizyczne posiadające długoletnie doświadczenie w branży finansowej.

 

Działalność operacyjna realizowana jest w oparciu o środki własne.
Firma PTF GWARANT Sp. z o.o. jest firmą z kapitałem polskim.

 

13 lat doświadczenia

Udzielamy pożyczek od 2005 roku.

Własny kapitał

Pożyczek udzielamy w oparciu o własne środki

Stabilny rozwój

Posiadamy jasny i przejrzystym model biznesowy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Specjalizujemy się w pożyczkach długoterminowych udzielanych na okres do 30 miesięcy. Pożyczki udzielane są na ternie całego kraju poprzez naszych przedstawicieli oraz współpracujące firmy Brokerskie. Zdobyte przez nas bogate doświadczenia z zakresu dystrybucji własnych produktów pozwala nam w profesjonalny sposób świadczyć usługi finansowe dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

Rozwój firmy

Wierzymy, że nasz model biznesowy oparty na jasnych, przejrzystych warunkach pozwoli nam na dalszy stabilny rozwój firmy w Polsce i przyniesie wiele korzyści zarówna nam jak i w szczególności naszym potencjonalnym klientom, współpracownikom i agentom.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorzy Polskie Towarzystwo Finansowe Gwarant Sp. z o. o., Grupa Kapitałowo Finansowa Gwarant Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Gwarant Sp. z o.o., Fundusz Pożyczkowy B&B Sp. z o.o. pozyskali Państwa dane w związku z Państwa korzystaniem z naszych usług, a także w innych przypadkach kontaktu z Polskie Towarzystwo Finansowe Gwarant Sp. z o. o., Grupa Kapitałowo Finansowa Gwarant Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Gwarant Sp. z o.o., Fundusz Pożyczkowy B&B Sp. z o.o. np. skierowaniem do nas zapytania, wyrażaniem opinii, korzystaniem z naszej strony internetowej. Państwa dane pozyskujemy również od osób trzecich np. z rejestrów kredytowych czy od naszych partnerów.

 

WSPÓLNY PUNKT KONTAKTOWY

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt: Polskie Towarzystwo Finansowe Gwarant sp. z o.o. ul. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres:

e-mail: info@gwarantpozyczka.pl

adres pocztowy: Polskie Towarzystwo Finansowe Gwarant sp. z o.o. ul. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia

 

Na stronie www.gwarantpozyczka.pl udostępniliśmy dla Państwa wzór wniosku, z którego możecie Pastwo skorzystać w celu realizacji Państwa zapytań oraz uprawnień. Skorzystanie z wzoru wniosku jest dobrowolne, jednakże znacznie ułatwi i przyspieszy udzielenie odpowiedzi na Państwa żądania.

 

 

WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy:

 • w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku gdy żądanie zostanie skierowane do więcej niż jednego Współadministratora, to każdy ze Współadministratorów zobowiązany będzie, z osobna, do udzielenia odpowiedzi,
 • za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedziany jest Współadministrator, do którego się zgłosiliście się Państwo po raz pierwszy,
 • w zakresie wywiązywania się z obowiązku zgłaszania Państwu naruszenia ochrony Państwa danych osobowych właściwy jest Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez każdego ze Współadministratorów, to właściwy do jego zgłoszenia będzie ten Współadministrator, z którego działania lub zaniechania naruszenie wynikło,
 • każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest zapewnić aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z przepisami prawa w tym RODO, w szczególności zapewnić aby przetwarzane dane były odpowiednio zabezpieczone m.in. poprzez odpowiednie środki organizacyjne i bezpieczeństwa poddawane przeglądom i uaktualnieniom, posiadanie wymaganej dokumentacji.

 

 

Niezależnie od uzgodnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo wykonywać przysługujące Wam prawa wnikające z RODO wobec każdego z administratorów:

Polskie Towarzystwo Finansowe Gwarant Sp. z .o. z siedzibą: ul. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochniatel. 14 610 50 62, email: info@gwarantpozyczka.pl

Grupa Kapitałowa Gwarant Sp. z o.o. z siedzibą: ul. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. 14 610 50 62, email: info@gwarantpozyczka.pl

 

Grupa Kapitałowo Finansowa Gwarant Sp. z o.o. z siedzibą: u. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. 14 610 50 62, email: info@gwarantpozyczka.pl

Fundusz Pożyczkowy B&B Sp. z o.o. z siedzibąul. księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, tel. 14 610 50 62, email: info@gwarantpozyczka.pl

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: świadczenie usług drogą elektroniczną np. wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w tym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność Państwa danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów udzielenia odpowiedzi na pisma, żądania tychże organów.  

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B (art. 6 ust. 1 f RODO):

 

 • marketing bezpośredni produktów i usług PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B  usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia świadczonych usług;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • informowanie o zmianach w naszych usługach,
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

 

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać także tzw. dane wrażliwe (m.in. dane dotyczące Państwa staniu zdrowia). Podstawą przetwarzania danych  w taki wypadku będzie Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ( art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. danych podatkowych. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • naszym pośrednikom kredytowym, BIG, BIK, banki,
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym realizację usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • podmiotom pomagającym nam w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej np. w zakresie oceny ryzyka, wykrywania nadużyć finansowych, windykacji należności, obsługi klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pomagających nam oferować i świadczyć usługi oraz tworzyć nowe produkty,
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, towarzystwom ubezpieczeniowym;   
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;   
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, niszczącym i archiwizującym dokumenty;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

 

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

 

PROFILOWANIE

 

W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czy automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

PRAWO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.

 

Prawo sprzeciwu

 

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

 

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej niniejszej informacji.

W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

 

SKARGA

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez PTF Gwarant, GK Gwarant, GKF Gwarant, FP B&B danych osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

© 2023 gwarantpozyczka.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W celu uzyskania dostępu do cennika prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym

Pobierz cennik